تبلیغات
❀⁂✍...نور آل محمد(عج)...⁂❀ - فرهنگ نامه اسامی ایرانی دختر همراه با معنی
❀⁂✍...نور آل محمد(عج)...⁂❀
☀ ☁ ❀ بـه لـطـافـت یــاس ❀ ☁ ☀
✿ ❀ ❁عَزیزٌ عَلیَّ اَن اَری الَخَلقَ و لا تُریَ❁ ❀ ✿

اسم دخترها

الف

آتوسا نام دختر كوروش و اردشیر دوم
آرزو
خواهش، مراد،
آرمیتا
پارسا، فروتن
آزاده
آن كه در بند نباشد،
آزیتا
آزاده
آسیه
ستون و عمود
آفرین
شادباش و ستایش
آمنه
توده، چوب ریزه خشك
آناهیتا نام رب النوع آب در ایران باستان
آنوشا
نغمه، صدا
آوا
آهنگ، آواز
آهو غزال، چابك
آیدا
ماه وش، ماه روشن
احترام
بزرگ داشتن،
اختر
ستاره، كوكب، ستاره بخت و اقبال
اعظم
بزرگ تر، بزرگوارتر
افسانه
سرگذشت، حكایت
افسر
تاج، گرامی تر
الماس یكی از سنگ های قیمتی
الناز ایلناز(تركی)
الهام وحی، تلقین كردن،
الهه
رب النوع، بت
انگاره
برگه محاسبات، بازگویی سرگذشت ها(انگاره می كند)

ب

بتول پارسا، نورانی، كسی كه از دنیا بریده باشد و از ازدواج خودداری كرده باشد.
بنفشه گلی زیبا و معروف كه طبیعت آن سرد است.
بهار زیبایی، بتخانه چین
بهاره كشت بهاره، گروه زنبوران ونام دهی
بهرخ خوش چهره، نیك روی
بهناز
باناز خوب، خوش ناز
بیتا
خانه، یكتا، بی مانند

پ

پانته آ نام زن زیبایی كه مادی ها او را برای كوروش آوردند ولی كوروش او را به شوهرش بازگردانید.زمانی كه شوهرش در جنگ با مصری ها كشته شد او هم خودكشی كرد.
پرستو نام پرنده ای كوچك كه در بهار تابستان پیدا می شود.
پروانه
نام حشره ای كه خود را به چراغ و شمع می زند، حكم و فرمان، دلیل، رهبر
پروین چند ستاره كوچك نزدیك به هم(ثریا)
پریچهر
بسیار زیبا، نام زن جمشید
پریسا افسونگر، تسحیر كننده
پری
فرشته، همزاد
پگاه
بامداد، صبح
پیروزه
جواهری كه نگاه كردن به آن روشنایی چشم را می افزاید.

ت

تبسم خنده، لبخند
ترانه آهنگ، آواز، طنز، خوش طبعی
توتیا
سنگ سرمه چشم
توران استانی كه فریدون به پسر بزرگ خود(تور) داده و به توران موسوم شد
تینا به زبان( زند و پازند) به معنی گل

ث-ج-چ

ثریا ستاره، پروی
جلوه
خودنمایی، آشكار كردن
جوهر گوهر
چهره روی، صورت
چیكا نام پرنده است

ح

حرمت آبرو، احترام
حلیمه زن بردبار، نام دایه پیامبر
حمیده ستوده، پسندیده
حمیرا زن سپید و سرخ، لقبی كه پیامبر به عایشه داده بود.
حوا زن گندمگون،
حوری
زن بهشتی، زیبا و سفید

خ

خاتون خانم، باوی بزرگ
خاطره یادبود،سرگذشت
خجسته مبارك، فخنده
خدیجه بچه شتر، نام اول پیامبر
خیرالنساء
بهترین زنان، لقب حضرت فاطمه

د-ذ

دردانه یك دانه مروارید، در یكتا
درنا پرنده ای بزرگ و سفید
دریا آب زیاد، اقیانوس
دنیا
جهان، هستی
دیبا
نوعی پارچه ابریشمی كنایه از روی زیبا
ذكیه تیزهوش

ر

رابعه آهنگی در موسیقی چهارم
راحله كوچ كننده
راضیه
شادمان
ربابه همسر دوم امام حسین، واحد تنبور
رخساره
رخ، چهره
رایحه بوی خوش
رعنا خوش اندام، متكبر، خودخواه
رقیه
دختر امام حسین، آنچه برای به دست آوردن چیزی یا به جهت حفظ و نگه داری خود به كار ببرند از قبیل دعا
ركسانا
نورانی، روشن
روشنك
روشن، پرچم روشنایی
رویا
خیال، هر چیزی كه از زمین بروید

ز-ژ

زبیده گل همیشه بهار
زری
ساخته از زر، طلایی
زهرا درخشان، پرنور، لقب حضرت فاطمه
زهره
شكوفه، سپیدی، دومین ستاره منظومه شمسی به نام ناهید
زیبا خوب روی، خوش سیما
زینب
در خت خوشبوی و خوش منظر
زینت
زیبا، زیور
زیور آلات آرایشی كه زنان به خود بیاویزند
ژاله
قطرات باران، سرشگ هوا
ژیلا جیلا(گیلكی)

س

ساحل كرانه، كناره دریا
سارا، ساره
خالص، صاف، نام زن حضرت ابراهیم و مادر اسحاق
ساغر باده شراب، پیاله می
ساناز
نام گلی خوشبو
سایه
منطقه تاریك
سپیده سحرگاه، روشنی
ستاره
كوكب، علم و پرچم
ستوده ستایش شده
سحر پیش از آفتاب
سروناز سرو سهی، نام نوایی در موسیقی
سكینه
دختر امام حسین
سمانه بلدرچین، كرك
سمیرا زن گندمگون، نام محلی در راه مكه
سمیه همنام، همتا
سودابه دختر پادشاه هاماروان، زن كیكاووس
سوزان
سوزنده، آفتاب و زیبایی
سوسن نام گیاهی
سوگلی محبوب ، برگزیده
سولماز زنی كه پژمرده نمی شود( تركی)
سهیلا
نرم، ملایم
سیما چهره، روی، نقره نام
سیمین
خوب، ظریف، نقره گون

ش

شادی خوشحال، شادان
شبنم قطره، آبی كه سحرگاه بر روی برگ و گل نشیند
شعله شرار آتش، زبانه آتش
شقایق گل سرخ، قرمز وحشی
شكفته گشاده، بازشده، هر گل سرخ بزرگ
شكوفه گل درختان میوه، غنچه درختان نورس
شكوه حشمت
شكیبا
بردبار،صبور
شكیلا
دارای شكل و ظاهری زیبا
شهربانو زیبای شهر، كسی كه در آن شهر از او زیباتر نباشد
شهرزاد
شهری، در شهر تولد یافته
شهره مشهور، نامور،
شهلا
چشم درشت شاداب، چشم سیاه و فریبنده
شهناز ناز شاه، از آهنگ های موسیقی
شهین منسوب به شاه
شیدا
دیوانه، عاشق و شوریده
شیرین نام زن خسرو پرویز، معشوقه فرهاد زن خسرو
شیلا موقع نهار خوردن، سفره امرا و بزرگان،
شیما
زن خال دار
شیوا
بلیغ، نیكو

ص

صحرا بیابان، دشت
صدیقه
زن كوچك تر، راستگو
صغری زن كوچك تر
صفورا دختر شعیب و زن حضرت موسی
صنوبر
كاج، همیشه سبز

ط-ظ

طاهره پاك، مطهر، لقب و نام حضرت فاطمه(س)
طراوت
شادابی،
طلا
زر، پر بها
طلعت دیدار، برآمدن ستاره
طیبه
پاك، مطهر، لقب و نام حضرت فاطمه(س)
ظریفه
ظریف، لطیف

ع-غ

عاتكه زن خوشبو، كمان، دختر عبدالمطلب جد پیامبر
عالیه بزرگوار، بلند مرتبه، ارجمند
غزال
آهو
غزل
نوعی شعر، عشقبازی كردن

ف

فاطمه زنی كه بچه دو ساله را از شیر گرفته است، از شیر گرفته شده، نام دختر پیامبر
فخری
متكبر، كسی كه به دیگران فخر بفروشد
فرح شادمانی، سرور
فرخ لقا
نام زن در كتاب امیر ارسلان
فرناز ناز باشكوه، دارای ناز زیبا
فرنگیس دختر افرسیاب
فروغ
روشنایی
فریبا فریب دهنده دل، زیبا
فریده
ر.ك فرید
فوزیه
زن رستگار شده
فیروزه ر.ك پیروز

ق-ک

قمر ماه
كبری
مونث اكبر، بزرگتر
كتایون جهان بانو، زنی كه پادشاه باشد
كلثوم
نیكو روی وفربه، گوشتالود
كوكب ستاره، اختر
كیجا دختر بچه
كیمیا مكر، اكسیر، ماده ای كه تغییر ماده دیگر را سبب شود

گ

گل بهار كسی چون گل بهاری
گوهر جواهر، اصل
گیتا جهان، دنیا،گلی بسیار خوشبو
گیتی
جهان، دنیا،گلی بسیار خوشبو
گیسو
موی سر

ل

لادن نام گلی خوشبو
لاله گلی خودرو كه در بیابان می روید و سرخ رنگ است.
لعیا زن حضرت یعقوب
لیدا از نام های متداول ایران
لیلا معشوقه مجنون، لحنی از موسیقی

م

مائده سفره، خوردنی ها
ماریا زن سپید و درخشان
مرجان درخت و شاخه های آهكی كه در دریا بروید
مرجانه
ر.ك مرجان
مرضیه مورد پسند، نیكو
مروارید
مرجان، جسمی در میان صدف
مریم زن عبادت كار
مژده بشارت، نوید
مژگان جمع مژه
مستانه
مانند مستان
مطهره زن پاكیزه، مقدس
معصومه
بی گناه
ملیكا
پادشاه
ملینا
مهربان و نرم خو
منیر
نورانی، درخشان
منیژه خودخواه، تكبر
مهتاب نور و درخشندگی ماه
مهتاج تاج ماه، ماهتاج
مهرآذر دوستدار آتش
مهرناز دارای مهر و ناز
مهری مهر مانند، مانند خورشید
مهسا
مانند ماه، ماه گون
مهستی ماه بانو، ماه خانم
مهشید شعاع ماه، پرتو ماه
مه لقا ماه رو، زیبا
مهناز ناز ماه
مهین بزرگتر و بزرگترین
میترا
خدای مهر
میشا
همیشه، گل همیشه بهار
مینا
آینه، شیشه رنگی

ن

ناتاشا نامی برای خانم ها
نازنین
لطیف مانند ناز، دوست داشتنی
نازیتا پرناز وآنكه بسیار ناز كند
ناهید ستاره زهره
نجمه كوكب، خوشه پروین
ندا
فریاد
نرگس
گلی است سفید و كوچك
نسا
زنان
نسترن
گلی خوشبو
نسرین گلی است سفید و كوچك
نسیم باد ملایم
نغمه آواز، ترانه
نگار
محبوب، معشوق، تصویر
نگین سنگ پرارزشی كه روی انگشتر نصب می كنند
نیكتا
خوب
نیكی
احسان، خوبی
نیلوفر
گیاهی است كه مانند پیچك بالا می رود.

و-ه

وجیهه زن زیبا، چهره گشاده و خوش چهره
هاجر زن حضرت ابراهیم، جدایی كننده
هایده توبه كننده، بازگشت به حق
هدا راهنما
هدیه
ارمغان، پیش كش
هستی وجود، بودن
هلیا خورشید، بگذار، باشد
هما
مرغی افسانه ای، خجستگی،
هنگامه
فریاد، جمع مردم كه بر سر چیزی گرد آیند
هویدا روشن، پیدادرباره وبلاگ


» ضمن عرض سلام و خیر مقدم به دوستان گرامی و عزیز خوش آمدید.
امیدوارم از وبلاگ بنده نهایت استفاده و لذت را ببرید و از اون بیشتر بازدید و نظر بدید.
نظرات شما دوستان عزیز برای بنده واقعا با ارزش است.
☃*:..با تشکر‎..:*☃

مدیر وبلاگ : ❀حـامـد عـقـیـلـی❀
صفحات جانبی
نظرسنجی
با عرض ادب و احترام سلام علیکم...خدا قوت به تمام کاربران گرامی و عزیز✍ رضایت شما کاربران گرامی از برنامه ها ، شعرها و دیگر مطالب وبسایت در چه حدی است؟✍


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
filesell
کلیه حقوق این وبلاگ برای ❀⁂✍...نور آل محمد(عج)...⁂❀ محفوظ است